Diemen, Punt de Sniep

Kengetallen

Plaats:Diemen, Gemeente Diemen
Woningen:ca. 200 appartementen
Voorzieningen:500m² horecagelegenheden, have pleziervaart, parkeren en bergingen
Parkeren:187 parkeerplaatsen, parkeerkelder en –dek
Oppervlakte plangebied:9.440m²
Projectomvang:€ 67.000.000
Status / Tijd:Start realisatie 2018
Contractvorm:Prijsvraag Gemeente Diemen voor rekening en risico ABC Planontwikkeling B.V. – NEDREIM B.V.
Opdrachtgever:Gemeente Diemen
Contactpersoon:Ir. M.E. Loosen MRE

Toelichting

Punt de Sniep is een driehoekig stuk land gelegen tussen de Muiderstraatweg en de Weespertrekvaart ten westen van het spoor. Een markante locatie aan het water, centraal gelegen in Diemen. Door de gemeente wordt in haar stukken een duidelijke relatie gelegd met de omgeving, zoals de beoogde wandelpromenade en hoe de ontwikkeling van Punt de Sniep hier een aantrekkelijke publieke functie kan bieden. Uitgangspunten die ABC kan onderschrijven en waar wij als ABC graag op voort borduren.

De ontwikkelopgave voor Punt de Sniep in Diemen is medio 2016 door middel van een vergelijkbare aanbestedingsprocedure door de gemeente Diemen gegund. Het project is inmiddels uit ontwikkelt en wordt op dit moment aanbesteedt aan een aannemer.

Punt de Sniep is gelegen in het centrum van Diemen, op het snijvlak van de Weespertrekvaart en Muiderstraatweg en is onderdeel van de gebiedsontwikkeling genaamd “Plantage de Sniep”. Het project bestaat uit het ontwerpen en realiseren van samenhangende woonblokken, parkeergelegenheden, groene daken en terrassen, een gemeenschappelijke binnenhof, een haven voor pleziervaart, voorzieningen met een horecafunctie en kleinschalige bedrijvigheid.

Het plan richt zich op starters, gezinnen en empty-nesters uit Diemen en de nabij gelegen gemeenten. Het programma bestaat in totaal uit ca. a woningen, waarvan merendeel uit appartementen, variërend van categorieën tot 59 m2 GBO, 70 tot 85 m2 GBO en 90+ m2 GBO, tot grondgebonden woningen en maisonnettes van ca. 125 m2 GBO. Architectonisch kenmerkt het plan zich door toepassing van industrieel modern-eigentijdse architectuurstijl met aandacht voor levendigheid en groen in de publieke ruimte. De verschillende gebouwdelen hebben een eigen identiteit dat de vorming van het buurtschap benadrukt, de verschillende hoven hebben op drie niveaus een eigen karakter: Sniep Hof, Sniep Haven en Punt Sniep.

Binnen het plan is er een zeer hoge ambitie gesteld met betrekking tot de invulling op gebied van duurzaamheid. Door middel van een duurzaamheidsoplossing op gebied van zonne-energie, WKO, luchtbehandelingssystemen en een innovatief watermolensysteem wordt een EPC behaald van -0,107. Naast de uitdaging van het behalen van een zo laag mogelijke EPC-score, kent het gebied nog een aantal belangrijke andere uitdagingen. De punt bevindt zich in een vaart, waarbij het aan weerszijden wordt omringt met water. Voor het aanleggen van de kade brengt dit geotechnische uitdagingen met zich mee, aangezien de vaart niet onderbroken mag worden.

Daarnaast kent het gebied een hoge geluidsbelasting vanuit twee zijden: zwaar industrie verkeer aan de langszijde en spoorverkeer aan de korte zijde. Met name het uitengineeren van het te plaatsen geluidsscherm en de akoestische consequenties in de plattegronden hebben veel afstemming met ontwerpteam en gemeente.

Betrokken partijen:
• ABC Vastgoed B.V.
• ABC Nova B.V.
• Nedreim B.V.
• KCAP
• Van Rossum B.V.
• MoBius Consult
• J. van Toorenburg B.V.
• IGG

Afbeeldingen
© KCAP – KCAP Architects & Planners is stedenbouwkundige en architect van het project

Meer foto's