Aanpak

ABC Concept beschouwt ruimtelijke ordening en projectontwikkeling als de enscenering van het dagelijks leven en ziet het daarmee als haar taak projecten niet tot een bouwopgave te (laten) reduceren en evenmin toe te staan dat stedenbouw en architectuur tot abstracte kunst wordt verheven.

Kenmerkend in de ontwikkelfilosofie van ABC is het onafhankelijk kunnen denken over oplossingen en het vermogen tot samenwerken. Naast voldoende inhoudelijke kennis zijn creativiteit, bezieling en innovatiekracht belangrijke eigenschappen voor een ontwikkelaar om de steeds nieuwe vraagstukken in een veranderende omgeving het hoofd te kunnen bieden. Het bereiken van oplossingen doe je echter nooit alleen. Ons ontwikkelteam wordt daarom per vraagstuk aangevuld met de beste specialisten uit de verschillende branches en vakgebieden (architectuur, landschap, stedenbouw, financiën, juridisch, realisatie, installaties, exploitatie en beheer). Het vak van ontwikkelaar vereist kennis en inzicht van de eindgebruiker, de markt (of de veranderende trends in de markt), publiekrechtelijke procedures, projectfinanciering, en tenslotte van bouwkundige realisatie. Wat de eindgebruiker wil staat bij ons centraal.

De ontwerpfilosofie van ABC Concept is die van ‘perceptie’ boven ‘compositie’. Het gaat om de werkelijke beleving, wat mensen echt beweegt of raakt. Veelal betekent dit ook afstand nemen van de liniaal en de helicopterview; op ooghoogte door stad en dorp is wat mensen beleven. ABC Concept koestert deze onderscheidende identiteit en bedrijfscultuur. Naast het winnen van diverse prijsvragen, was voor ABC een nominatie in 2007 voor de Gouden Piramide, Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap, door een vakjury onder leiding van de rijksbouwmeester, een belangrijke bevestiging van deze identiteit en manier van werken. Wie we zijn is wat we doen en ons collectief geheugen is wat we hebben gedaan. Lees meer over onze projecten die we in concept hebben, die we momenteel uitvoeren en die we recentelijk hebben gerealiseerd.