Over ons

ABC Concept maakt deel uit van de ABC Vastgoed Groep van bedrijven. ABC Vastgoed is opgericht in 1949 in Amsterdam en is sinds de wederopbouw breed georiƫnteerd in het vastgoed en ruimtelijke ordening.

ABC Concept kan putten uit kennis en ervaring van procesmanagement, planeconomen, duurzaamheidsexperts, transactieadviseurs en vormgevers uit de ABC groep van bedrijven.ABC Concept staat voor een integrale planontwikkeling. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld de veelzijdigheid van een binnenstedelijke gebiedsontwikkeling, een herontwikkeling (w.o. verduurzamen) van bestaand vastgoed of de revitalisatie van oude serviceflats naar moderne seniorenhuisvesting voorzien van betaalbare zorg en service op maat (met een sluitende exploitatie van de voorzieningen).

Over ons, is echter ook wat we niet zijn. ABC Concept is geen onderdeel van – of gelieerd aan – een bouwbedrijf. ABC concept ziet de projectontwikkeling, of liever gezegd conceptontwikkeling, als een kerncompetentie op zich. Met kennis en ervaringen uit een lange geschiedenis positioneert ABC Concept zich te midden van de bouwkolom, kapitaalmarkt, het publieke domein en de markt van eindgebruikers van vastgoed (woonconsument, bedrijven, instellingen, etc.). ABC Concept ziet haar taakomgeving als in onderstaand schema is weergegeven.