Groningen- Viefkwartier

Kengetallen

Plaats:Groningen
Woningen:50% Woningen
Voorzieningen:50% Commerciële voorzieningen
Oppervlakte plangebied:70.000 m2 BVO
Opdrachtgever:Gemeente Groningen
Contactpersoon:ABC Planontwikkeling B.V.

Toelichting

Het Europark kent anno 2022 nog een aantal ontwikkellocaties waarvan parkeerterrein P2 tegenover het Euroborg-complex het meest in het oog springt. Het de plek die het functioneren van het Europapark als woon-/werklocatie een extra impuls kan geven. het college van B&W wil snel beginnen met de ontwikkeling van deze kavel. Er is ruimte voor een gemengd programma van ongeveer 70.000 m2 BVO. Het voorkeursscenario betreft ca. 50% wonen en 50% commerciële voorzieningen.
Voor de ontwikkeling van kavel P2 in het Europapark in Groningen werkt de gemeente samen met team ABC Vastgoed (ABC Planontwikkeling). Er wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor de eerste fasen van de ontwikkeling om te komen tot een haalbaar en uitvoerbaar plan.

De ontwikkeling van kavel P2 heeft veel potentie en er zijn hog ambities. De uitdaging in deze ontwikkeling ligt bij de achtergebleven funderingen van de voormalige Hunzecentrale. Dat vraag om creativiteit en innovatieve ideeën. In de haalbaarheidsstudie wordt de omgeving nauw betrokken en deze wordt medio 2023 afgerond. Daarna zullen vervolgstappen worden gemaakt richting definitieve planvorming en uitvoering.

Voor deze ontwikkeling bestaat het team van ABC Planontwikkeling uit: ABC Planontwikkeling (risicodragende ontwikkelaar), RYSE(Ontwikkel-, Project- en Bouwmanagement), Vector-i (architecten – Groningen), EFFEKT (architecten – Denemarken), Felix (landschapsarchitect), Traject (duurzaamheid), Breed ID (integrated design/constructeur), Spark (mobiliteit), Bouw21 (adviseur realisatie, ketenmanagement) en Reïnvent(exploitatie en beheer).

231105 persbericht SOK op Let’s Gro

re: Rik van Niejenhuis (Wethouder gemeente Groningen)
li: Patrick Schlick (Directeur ABC)

Website Viefkwartier

Meer foto's