Herontwikkeling Levob gebouw, Amersfoort

Kengetallen

Plaats:Amersfoort
Woningen:n.v.t.
Voorzieningen:Herontwikkeling kantoorgebouw
Parkeren:n.v.t.
Status / Tijd:2008- november 2009
Contractvorm:Abc vastgoed - SBG ( service bureau gemeenten)
Opdrachtgever:Gemeente Amersfoort
Contactpersoon:ABC Vastgoed - Triodos bank

Toelichting

Amersfoort, herontwikkeling voormalig Levob gebouw

Het voormalige Levob gebouw aan de Utrechtseweg 12 te Amersfoort is in 1959 ontworpen door de Amersfoortse architect J.H. Oosterhuis. Het ontwerp past in de architectuur stroming ” Het nieuwe bouwen” (1915-1960) dat zich kenmerkt door symmetrie en transparantie. Op 6 juli 1962 vond de officiële ingebruikname plaats met de onthulling van het speciaal voor Levob en het gebouw ontworpen luifelbeeld door de bekende kunstenaar Pieter Starreveld.

Ontwikkelingsfilosofie voor ABC Vastgoed was/is dat niet de signatuur van een groot architect, maar dit gebouw zelf het architectonische verhaal vertelt. De bestaande situatie van transparantie en symmetrie, plafondhoogtes, ronde trappen, ambachtelijk bekist beton, staal en aluminium, waren de determinanten voor de verdere vormgeving van het gebouw.

Inzet was het creëren van een z.g. loftkantoor met hoge lichte ruimtes. Vanuit deze basisfilosofie zijn de specifieke gebruikerswensen van SBG en hedendaagse eisen als brandveiligheid, comfort en duurzaamheid geadresseerd. Onderdeel van de opgave was ook het interieur. Binnenwanden, kasten, pantry’s, toiletten, receptie zijn allen ontworpen in de stijl van het gebouw en naar de wens van de eindgebruiker. Het eindresultaat is een turn-key oplevering van een gerenoveerd en ingericht gebouw met de modernste snufjes.

De thans overbodige, maar destijds rijk uitgevoerde directietrap vanuit de lobby naar de eerste verdieping, is als object d’art gerestaureerd. Het zelfde geldt voor het terugbrengen van het luifelbeeld ( deze was inmiddels in de kunstcollectie van Achmea opgenomen).

Het prominent aanwezige oude Levob gebouw is als industrieel en architectonisch erfgoed voor de stad behouden, in oude luister hersteld en met de modernste techniek voor hedendaags gebruik geschikt tot in de verre toekomst.

Triodos bank heeft het gebouw van ABC vastgoed overgenomen in haar vastgoedfonds. Via een uitgebreide due-dilligence is de kwalitiet van het gebouw, de techniek, de huurder en het huurcontract geëvalueerd langs de z.g. 4 p’s , people, planet, project en profit. Een model waarin de samenhang van goed gebruik, duurzaamheid en rentabiliteit tot uitdrukking wordt gebracht.

In 2011 is de herontwikkeling van het voormalig Levob gebouw genomineerd voor de gulden feniks.

Meer foto's