Leiden, Nieuweroord

Kengetallen

Plaats:Leiden, Gemeente Leiden
Woningen:83
Voorzieningen:Wonen, werken, zorg, leisure
Parkeren:121 parkeerplaatsen (verdiept en op het maaiveld)
Oppervlakte plangebied:11.250m² BVO
Projectomvang:9 miljoen
Status / Tijd:2016-2019
Contractvorm:Prijsvraag Gemeente Leiden, voor rekening en risico ABC Planontwikkeling B.V. – District 2 B.V. (een vennootschap gelieerd aan Westplan Investors N.V.)
Opdrachtgever:Gemeente Leiden
Contactpersoon:Ir. M.E. Loosen

Toelichting

Nieuweroord is een prachtplek in leiden. De locatie kent een zo goed als ideale ligging een groene enclave te midden van gewilde woonmilieus, bovendien gelegen op steenworp afstand van de historische binnenstad, het Centraal Station en het Leiden bio Science Park. Veel mooier dan dit kan niet.

Daarnaast heeft het landgoed ook een historie, waar in eind jaren ’60 een monumentaal landhuis moest wijken voor een flatgebouw, dat weliswaar decennia dienst heeft mogen doen als huisvesting voor verpleegsters, maar thans als bouwkundig achterhaald en als een architectonische dissonant wordt gezien in de huidige ambitie van het Bos van Bosman. Bovenstaande factoren maken de ontwikkelopgave gevoelig, uitdagend en in ieder geval veel meer dan een bouwopgave.

Voor ons betekent de architectuur van het geluk dat bijzondere, intelligent en alledaagse kwaliteiten samen komen in het ontwerp voor Nieuweroord. We streven naar een verbinding tussen bebouwing en groen, de spanning tussen oud en nieuw. We ontwerpen met zichtlijnen, natuurlijke lichtinval en hoogwaardige materialen. We zoeken harmonie en de juist proporties. We maken een integraal ontwerp, waarin alle aspecten er toe doen. Een voorstel waarin alles op z’n plek valt. Precies zoals we het zelf ook zouden willen. De architectuur van het geluk betekent het maken van een “thuis”.

Betrokken partijen:
• ABC Vastgoed B.V.
• ABC Nova B.V.
• District 2 B.V. (een vennootschap gelieerd aan Westplan Investors N.V.)
• Studio Hartzema

Informatie:

Voor informatie verwijzen wij u naar de website van Wonen in Nieuweroord

Persbericht Leidsch Dagblad d.d. 05-08-2017
verkoopbord Nieuweroord geplaatst

Meer foto's