Oer de Graft, Heeg

Kengetallen

Plaats:Heeg, Oer de Graft
Woningen:135 woningen
Voorzieningen:Bezoekershaven, vaste ligplaatsen, horeca, watersport gerelateerde bedrijven
Parkeren:-
Oppervlakte plangebied:16 hectare plangebied
Projectomvang:€ 65.000.000.-
Status / Tijd:Ontwerp 1994-1997 Realisatie 1996-2000
Contractvorm:ABC - Gemeente Wymbritseradiel
Opdrachtgever:Gemeente Wymbritseradiel - ABC
Contactpersoon:ABC - Gemeente Wymbristseradiel

Toelichting

Het betreft een ontwikkeling van een waterpark op ca. 16 ha (eiland “Oer de Graft”) in Heeg. Dit is gerealiseerd in een PPS met de gemeente Wymbritseradiel en ABC Vastgoed. Naast 135 waterwoningen (5,4 ha.) met een eigen ligplaats betrof het eveneens de aanleg van de openbare infrastructuur (o.a. brug, wegen en parkeervoorzieningen), semi openbare functies (o.a. een restaurant, elk-weer voorzieningen, bezoekershaven), watersport gebonden bedrijventerreinen en diverse nutsvoorzieningen.

Omschrijving aard project
Er was sprake van een complexe ontwikkelopgave in verband met de vele civiele (water en bodem) problemen die opgelost dienden te worden. Bovendien lag de plek zeer gevoelig bij de bewoners van Heeg en omgeving. In samenwerking met de gemeente, Grontmij en de Rijksuniversiteit Groningen is uitvoerig planonderzoek aan de werkelijke realisatie vooraf gegaan.

Inbreng ABC Vastgoed
ABC Vastgoed heeft hier opgetreden als initiatiefnemer, planontwikkelaar, financier en het procesmanagement.

Betrokken partijen
• Stedenbouwkundige begeleiding Bugel Hajema
• Architectenbureau Wietse van der Zee, Gouda
• Heijmans, Friso (bouwkundig), Nagelhout (civiel), Grontmij Friesland(engineering)
• ABC Bouwmanagement (directievoering)
• Gemeente Wymbritseradiel

Omvang project
• 16 hectare plangebied ; eiland “Oer de Graft”
• 5,4 ha woongebied; 135 woningen
• 3 ha havengebied, bezoekershaven en vaste ligplaatsen
• 7 ha overig plangebied; 600 m2 horeca, > 4.000 m2 watersport gerelateerde bedrijven
• Omzet woningbouw en civiele werkzaamheden ca. € 65.000.000,-

Datum, looptijd
Periode van ontwerp 1994-1997. Periode van realisatie 1996-2000 in meerdere fases gerealiseerd.

Tevredenheid opdrachtgever/gemeente

ABC Vastgoed is samen met de gemeente Wymbritseradiel opdrachtgever. Een objectieve analyse van het uiteindelijke resultaat is moeilijk zelf te geven. Anderen dienen hierover te oordelen. Het plan is met loftuitingen door de uiteindelijke gebruikers (kopers en bedrijven) beschreven. Het feit dat alle woningen binnen de gestelde planning verkocht zijn is wellicht ook een bewijs voor het (financiële) succes.

Tijdigheid
Zowel het ontwerp, de verkoop als de realisatie zijn binnen de gestelde planning verlopen. Navraag bij de gemeente Wymbritseradiel kan dit bevestigen.

Meer foto's