Park Boswijk, Doorn

Kengetallen

Plaats:Doorn, Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Woningen:Appartementen
Voorzieningen:Appartementen, horeca, zorgvoorzieningen, multifunctionele ruimtes
Parkeren:Op eigen terrein dichtbij de appartementen, parkeercapaciteit zal afgestemd worden op het aantal bewoners, bezoekers en personeel
Status / Tijd:Realisatie februari 2018
Contractvorm:ABC Planontwikkeling B.V. / Woongoed Zeist
Opdrachtgever:Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Contactpersoon:ABC Planontwikkeling B.V. / ABC Nova

Toelichting

PARK BOSWIJK is prachtig gelegen op de Utrechtse Heuvelrug tussen Doorn en Driebergen onder de rook van de culturele Domstad Utrecht.

Park Boswijk is een woon/zorgcomplex uit de jaren 70, gerealiseerd volgens de inzichten van toen.

De destijds gekozen opzet kenmerkt zich onder meer door – particuliere eigendom – vaste en verplichte servicekosten aan de woningen gekoppeld – een vorm van erfpacht (opstalretributies) – (wat nu blijkt) het risico van oplopende exploitatie kosten/tekorten voor de particuliere eigenaar.

De VvE van Park Boswijk heeft om die reden in 2014 via een werkgroep toekomst Park Boswijk (waarin alle belangengroepen zijn vertegenwoordigd) overleg gevoerd met ABC Vastgoed. Vraagstelling was daarbij of ABC Vastoed bereid en in staat is Park Boswijk over te nemen om vervolgens de vereiste investeringen voor eigen rekening/risico te plegen.

Belangrijk uitgangspunt daarbij is het goede te behouden en het woongenot van de bestaande bewoners te handhaven.

Om klanttevredenheid bij de bestaande bewoners te bevorderen en nieuwe generaties senioren aan te trekken zal een breed pakket van dienstverlening en voorzieningen aangeboden worden.

Park Boswijk zal haar naam waarmaken door een verrijking van de groene parkachtige omgeving.

Transformatie Park Boswijk

Meer foto's