Hofpoort, Arnhem

Kengetallen

Plaats:Arnhem, gemeente Arnhem
Woningen:83 woningen, 16 grondgebonden, 4 stadsvilla's, 63 appartementen
Voorzieningen:Openbare stadstuin en besloten binnentuinen
Parkeren:Onderkeldering van bijna hele plangebied, 102 parkeerplaatsen en 83 bergingen
Projectomvang:15 miljoen
Status / Tijd:Ontwerp 1198-2003 Realisatie 2002-2005 (in 3 fases gerealiseerd)
Contractvorm:Gemeente Arnhem - ABC Vastgoed
Opdrachtgever:ABC Vastgoed
Contactpersoon:Arnhem, Gemeente Arnhem

Toelichting

HOFPOORT
Het totale project omvat 83 woningen op een volledig ondergrondse parkeerkelder. Het geheel is inclusief een nieuw geïntroduceerde straat ontworpen op 9 bouwblokken op een ondergrondse parkeerkelder met 102 parkeerplaatsen en 83 bergingen. De verkoopprijzen varieerden van € 110.000,- tot € 395.000,- . De totale stichtingskosten inclusief de inrichting van de openbare ruimte in het plan is 15 miljoen.

De ontwerpopgave was om vanuit een vervallen aanblik van de voormalige supermarkt met een uitgestrekt n troosteloos parkeerterrein de aansluiting te vinden met omliggende patriciërs woningen aan de Frombergstraat, vriendelijke 19e eeuw gezinswoningen aan de Rozenstraat en de statige jaren dertig woningen aan de Noordelijke Parallelweg. Dit alles op een geaccidenteerd terrein met hoogteverschillen van vijf meter.

Gekozen is voor diversiteit in architectuur en woningbouwprogramma, voor groenvoorziening en de kwaliteit van buitenruimten, voor het benutten van hoogteverschillen en verre uitzichten, en ondergronds parkeren voor het hele plan. De grondgebonden woningen hebben daarbij een direct opgang gekregen vanuit de parkeerkelder naar de woning.

OMSCHRIJVING PROJECT
Er is sprake van een relatief kleinschalige binnenstedelijke herontwikkeling met een daarbij behorend saneringsvraagstuk 9oude garage en fabriek). In de planvorming van een dergelijk binnenstedelijk vraagstuk dient men niet alleen met tal van omgevingsfactoren rekening te houden maar ook met hele persoonlijke inzichten en belangen van omwonenden.

De omstandigheden van de buurt, qua stedenbouwkundige en architectonische elementen als ook in de buurt heersende opvattingen, boden voor de ontwikkelaars eerder kansen dan belemmeringen. Dergelijke kwaliteitsdragers in en rondom Hofpoort vind men doorgaans niet in nieuwbouwprojecten. het ontwerpresultaat van Hofpoort is een charmante en romantische woonomgeving.

Arend Nieuwland, een van de spreekbuizen van het buurtcomité, “Er is weinig verloop in onze buurt en dat betekent dat de betrokkenheid groot is. Iedereen heeft kunnen reageren op de plannen en kunnen meedenken over de invulling. Daar is volop gebruik van gemaakt. En we vinden met z’n allen dat er nu een prachtige woonwijk is gerealiseerd!”.

INBRENG ABC VASTGOED
ABC Vastgoed heeft hier opgetreden als initiatiefnemer, planontwikkelaar, financier en het procesmanagement en coördinate.

BETROKKEN PARTIJEN
• Hyco Verhagen, Landschapsarchitect uit Utrecht
• Anoul Bouwman, Architect uit Den Bosch
• Bouke Verhagen, Architect uit Arnhem
• Wim Korvinus, beeldend kunstenaar
• Verder (bouwkundig), Hooijer (civiel), … (engineering)
• ABC Bouwmanagement (directie voering)
• Gemeente Arnhem

ABC Vastgoed is alleen opdrachtgever. Een objectieve analyse van het uiteindelijke resultaat is moeilijk zelf te geven. Anderen dienen hierover te oordelen. Het plan is met een publieksprijs (georganiseerd vanuit Dagblad De Gelderlander) bekroond.

Zoals de voormalig wethouder RO, Henri Lenferink het bij de feestelijk start van de bouw in 2002 uitdrukte; ‘Een goed voorbeeld hoe met name complexe en gevoelige binnenstedelijke herontwikkelingen benaderd kunnen worden”.

Zowel het ontwerp, de verkoop als de realisatie zijn binnen de gestelde planning verlopen.
Navraag bij de Gemeente Arnhem kan dit bevestigen.

Meer foto's