Groene Groei Woning

Kengetallen

Woningen:Grondgebonden rijwoning
Prijsklasse:€ 185.000,- VON
Vloeroppervlak:100 m2 BVO
Kaveloppervlak:140 m2
Duurzaamheid:In dak geïntegreerde zonnepanelen, warmte terugwinning
Gevels:Baksteen met dakpanelen
Daken:Riet, dakpannen of zink
Stedenbouw concept:Binnenhof met gemeenschappelijk groen
Hectare:40
Opties:Uitbouwmogelijkheden, w.o. extra verdieping
EPC score:0,25
GPR score:8
Inrichting:Complete keuken (met apparatuur) en sanitair
Woonlasten:Totale (netto) woonlasten zijn € 686 per maand. Incl. hypotheek, energie, verzekering, gem. heffingen (OZB, etc.), onderhoud.

Toelichting

De GroeneGroeiWoning is ontwikkeld als antwoord op de grote vraag naar betaalbare grondgebonden starterswoningen met lage woonlasten. De totale woonlasten komen onder meer door energiebesparingen onder het niveau van een sociale huurwoning te liggen. Aantrekkelijke architectuur en natuurlijke materialisatie blijven daarbij de ontwerpuitgangspunten. Met een stedenbouwkundig concept op basis van autoluwe binnenhoven is een veilige en groene wijk te creëren voor jongen gezinnen en/of kwetsbare senioren.

Voor meer informatie zie www.groenegroeiwoning.nl of download hier de brochure.

Meer foto's