ABC van een dorp, Twello

Kengetallen

Plaats:Twello, gemeente Voorst
Woningen:250 wooneenheden,30% sociale huur 60% grondgebonden, 40% appartementen
Voorzieningen:6.500 m2 BVO
Medisch centrum, supermarkt, stations koffiehuis en detailhandel
Parkeren:200 pp in parkeergarage
Oppervlakte plangebied:83.800 m2
Projectomvang:€ 65.000.000
Status / Tijd:100% gerealiseerd, 2003 t/m 2013
Contractvorm:Prijsvraag gemeente, voor rekening en risico ABC Conceptontwikkeling
Opdrachtgever:Gemeente Voorst, ABC Conceptontwikkeling
Contactpersoon:ABC Conceptontwikkeling B.V.

Toelichting

Het project in Twello betrof een herontwikkeling van voormalige vleesindustrie (DUMECO) in het midden van het dorp Twello. De uitkoop en verplaatsing diende gefinancierd te worden door een door de gemeente uitgeschreven prijsvraag. ABC Vastgoed heeft deze prijsvraag gewonnen op basis van een planvisie en financiële bieding voor het gehele gebied.

De planfilosofie rekent af met decennia van eenvormige, rechtlijnige stedenbouw, ook in het idyllische Twello, waar nieuwbouw verworden was tot fantasieloze buitenwijken van Deventer en Apeldoorn. Landschapsarchitectuur, de openbare ruimte, straatprofielen, erfafscheidingen (muren en hekken), lantaarnpalen, etc. maakte bij ABC integraal deel uit van de ontwerpopgave in Twello.

De realisatie is vervolgens, nadat ABC de prijsvraag had gewonnen en had gefinancierd, met de Twellose woningbouwcorporatie en Twellose aannemers ter hand genomen.

Niet alleen de gemeentelijke commissie (B&W, ambtenaren), maar ook de externe adviseurs (TG, CH partners) en omwonenden kozen unaniem voor het plan van ABC.

In 2007 is het plan voorgedragen aan en beoordeeld door een jury van de “Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap” hetgeen geleid heeft tot een nominatie voor de “Gouden Piramide”.

Meer foto's