Park Sonswijck, Arnhem

Kengetallen

Plaats:Arnhem, gemeente Arnhem
Woningen:225 wooneenheden, verspreid over 13 woongebouwen.
Voorzieningen:2.600 m2 BVO
Supermarkt, detailhandel
Parkeren:Ondergronds per gebouw en 80 ondergrondse (2-laags)
parkeerplaatsen voor de supermarkt
Oppervlakte plangebied:32.000 m2
Projectomvang:€ 65.000.000
Status / Tijd:100% gerealiseerd, 1996 - 2002
Contractvorm:Prijsvraag gemeente Arnhem, voor rekening en risico ABC Conceptontwikkeling
Opdrachtgever:gemeente Arnhem, ABC Conceptontwikkeling
Contactpersoon:ir. A.H.A. van Vuuren

Toelichting

Er is sprake van een binnenstedelijke herontwikkeling waarbij vele belangen een rol speelden; verplaatsen ziekenhuis, wensen en bezwaren van omwonenden, financiën gemeente/ziekenhuis, commercieel (detailhandel) en de wens om een nieuwe wijk te realiseren met een hoge dichtheid, ‘onzichtbaar’ parkeren, veel groen en water.

Park Sonswijck ligt in het centrum van Arnhem op het voormalig terrein van het Diaconessen Ziekenhuis.

Het driehoekig terrein kwam in 1996 vrij voor herontwikkeling. Na een gemeentelijke prijsvraag, waarbij 12 partijen deelnamen is dit plan gekozen vanwege de hoge architectonische en stedenbouwkundige kwaliteiten.

Belangrijke uitgangspunt; het altijd gesloten ziekenhuisterrein terug geven aan de buurt. Door een open bebouwingsstructuur met hoge dichtheid (70 woning per ha) vanwege de opbrengst. Gelet op de doelgroep en de omgeving; hoogwaardige architectuur.

Meer foto's