Amersfoort, Het Eemklooster

Kengetallen

Plaats:Amersfoort
Contractvorm:Fakton Capital B.V. en ABC Planontwikkeling B.V.
Contactpersoon:Marcel Loosen

Toelichting

De huidige eigenaar Amvest heeft deze zomer (2020) met de ontwikkelcombinatie Fakton Capital en ABC Planontwikkeling
(onderdeel van ABC Vastgoed) een overeenstemming bereikt over de overname van het Eemklooster met het oog op een herontwikkeling van deze locatie en monument.

Het voormalige klooster van Onze Lieve Vrouw ter Eem (1932) van de architect B.J. Koldewey is een monumentaal imposant, kolossaal, hoogdrempelig en monoliet gebouw met kleine aanbouwen tot in de jaren 50, omringd door een evenzo overheersende begroeiing. Ook van binnen kent het gebouw grote gebaren in gewelven, trappartijen, hoge plafonds en ramen. De sfeer en beleving in en rond het gebouw in in potentie aantrekkelijk historisch, maar nu nog afstandelijk, somber, kil en monotoon.
Maar daarnaast is de soberheid en ingetogenheid ook de kracht van het complex en biedt dit de mogelijkheid om een nieuwe (eigentijdse) laag toe te voegen. De natuur om het complex is tamelijk verwilderd en niet meer de parkachtige omgeving die het ooit was. Als de kinderen zijn uitgespeeld en de creatievelingen zijn uitgewerkt is het een verlaten plek. Het ontwikkelvraagstuk is hoe dit robuuste monument en het landschap erom heen getransformeerd en geïntegreerd kunnen worden in een warm, aangenaam, intiem, toegankelijk, sociaalveilig en duurzaam complex van gebouwen en groen met een spannende functiemix van wonen, werken, leren en ontspannen (live, work & play). Het oude klooster biedt hiertoe veel (nog verborgen) kwaliteiten, zoals oude stenen, ambachtelijk metselwerk, detaillering, een fraai dakenspel, nissen, gewelven, prachtige gangen en trappenhuizen én een kerktoren met kapel als baken en ijkpunt in een prachtig ensemble van verspringende gebouwen en daken.

Ook het volwassen groen en de omliggende natuur, zo pal aan de stad, zijn een rijk gegeven. Groen biedt de ‘aspiratie'(in de meest letterlijke zin) voor een gezonde woon- werkomgeving. Kortom de ontwikkelpotentie is enorm. Dit is ook nodig want de verwerving, het huidige beheer, onderhoud en exploitatie en de verdere transformatie naar een duurzaam gebruik brengen hoge investeringen met zich mee. De ontwikkeling van het Eemklooster en omgeving is een gevoelige en complexe opgave van inpassing van diverse functies, bedienen van verschillende belangen en hoge ambities. Dit vraagt – om veel onderzoek en data – om een uitvoerige dialoog met alle stakeholders en – een iteratief proces in de afweging van diverse ( soms tegenstrijdige) doelstellingen. Om deze lange termijn doelstelling te bereiken langs een zorgvuldig proces (dat tijd vraagt) is er tevens een korte termijn in te vullen om te kunnen komen tot een gezonde exploitatie, goede risicobeheersing en financiering va alle lange termijn investeringen (in onderzoeken, planvorming en bouwkundige realisatie).

Wij willen op deze locatie een kleien compacte stad laten ontstaan, dat een evenzo gedifferentieerd programma verlangt. We hebben het hier voer de ontwerpprincipe van ‘MicroCity, HealthyCity & SmartCity’ waarin sociale, economische en ecologische duurzaamheid in samenhang worde ontwikkeld tot robuuste gemeenschappen. Om deze nieuwe ‘circulair-bewuste’ gemeenschap vorm te geven, hebben wij een functiemenging voor ogen rondom wonen, werken, leren en ontspannen voor verschillen doelgroepen.

Meer informatie vindt u op de website van Eemklooster

Meer foto's