ART Arnhem Toren

Kengetallen

Plaats:Arnhem
Woningen:62 wooneenheden
Voorzieningen:Commerciële ruimten, kantoorconcept, expositie, fitness en aansluiting op OV
Oppervlakte plangebied:15.000m2
Projectomvang:ca € 40 miljoen
Status / Tijd:Oplevering staat gepland in 2021
Opdrachtgever:NS Vastgoed en gemeente Arnhem
Contactpersoon:ABC Conceptontwikkeling B.V.

Toelichting

ABC Planontwikkeling heeft in 2017 het winnend plan Podium 26 (ART Arnhem Toren)gegund gekregen uit een tender van NS Vastgoed en de gemeente Arnhem voor de opgave K3/K7 in het stationsgebied. Het gebouw ontleent haar naam aan de situering op een verhoogd talud, langs het spoor, uitkijkend over de stad Arnhem. Het podium dat het gebouw, zowel fysiek als overdrachtelijk, biedt voor wonen, werken en ontmoeten. Komend uit het centraal station van Arnhem, dient het gebouw zich als eerste kennismaking met de stad aan. Qua ontwerp en programmering appelleert het gebouw aan de modestad Arnhem. In de kunstgeschiedenis bieden mode en architectuur voor ontwerpers een wederzijdse inspiratiebron, zo ook voor dit gebouw. Gevelontwerp, de inrichting en het publiek dat zich aangetrokken zal voelen tot de horeca, short-stay, werk en woonfuncties, verwijzen naar mode. Hiervoor is onder meer een samenwerking gezocht met de wereldwijd befaamde modevakschool ArtEZ in Arnhem. Podium 26 is een MicroCity waar verschillende functies integreren en elkaar versterken. Voor dit concept is het belangrijk de commerciële plint van het stationsplein en de plint van het stadsbalkon te laten samensmelten met de verdiepingen erboven.

Het gebouw is gericht op een doelgroep waarbij ontmoeting, een gezonde lifestyle en beleving van groot belang zijn, evenals de sterke aansluiting met de stad. Door slim combineren van deze verschillende functies wordt ontmoeting en uitwisseling in en rondom Podium 26 gestimuleerd. Voorzieningen kunnen gedeeld worden, wat het voor de gebruikers betaalbaarder maakt en een toegevoegde waarde geeft aan de omgeving. Het plan is door ABC bij de gemeente Arnhem en NS in januari 2017 ingediend in de vorm van een modetijdschrift. Architectenbureau is VenhoevenCS uit Amsterdam. Financiering is van ABC Vastgoed en Westplan Investors NV. Projectomvang is ca. 15.000 m² BVO, met een eindwaarde van ca. € 40 miljoen. Constructie, bouwplaats en parkeeroplossing is een complexe binnenstedelijke opgave. Oplevering staat gepland in 2021.

Persbericht De Architect d.d. 22 november 2018

Bouw21 – Podium26

Voor meer informatie over “ART” bezoek onze website: arnhemtoren.nl

De Gelderlander d.d. 6 oktober 2023

Meer foto's