Leiden, Lorentz K5

Kengetallen

Plaats:Stationsgebied, gemeente Leiden
Voorzieningen:Kantoor met voorzieningen (w.o. fietsparkeren en horeca)
Status / Tijd:2020 - 2023
Contactpersoon:ABC Planontwikkeling B.V.
Vloeroppervlak:19.590 m2 BVO

Toelichting

ABC Planontwikkeling is geselecteerd voor het ontwikkelen van Lorentz K5 in Leiden.

Na een procedure van marktconsultatie en een korte tender, onder begeleiding van Fakton, heeft de gemeente Leiden het Lorentz K5 project gegund aan ABC Planontwikkeling. De inschrijving van ABC betrof een flexibel kantoorconcept op basis van het ‘nieuwe werken’ en bijhorende voorzieningen, als horeca. Een kantoor als ontmoetingsplek aan een voornaam OV knooppunt, te midden van levendigheid en cultuur. De architect voor deze opgave is Neutelings Riedijk Architecten uit Rotterdam.

Het stationsgebied in Leiden, een dynamische mix van wonen, werken en cultuur

Veel gemeenten zien Stationsgebieden graag veranderen van haastige verkeersgebieden in prettige verblijfsgebieden. In Leiden is dat de laatste jaren al goed gelukt met een dynamische functiemenging van wonen, werken, ontspanning en cultuur. De ontwikkeling van de locatie Lorentz K5 maakt onderdeel uit van de transformatie van het totale Stationsgebied van Leiden, waarvoor de gemeente in 2012 een Stedenbouwkundig plan heeft vastgesteld. De transformatie van het Stationsgebied is inmiddels in volle gang. De gemeente heeft voor de Locatie K5 een kantoorontwikkeling voor ogen. De locatie Lorentz K5 is gelegen aan de oostzijde van het Stationsgebied en sluit direct aan op de inmiddels gerealiseerde ontwikkeling van Lorentz K1, K2. De Lorentz K5 locatie bevindt zich tussen het historische stadcentrum van Leiden en het Centraal Station, met daarachter het BioScience park. Een ideale locatie voor een innovatief kantoorconcept, als ontmoetingsplek. ABC Planontwikkeling is al jaren bekend met dit soort opgaven en wilde ook in Leiden graag een kwalitatieve bijdrage leveren aan het stationsgebied.

ABC Planontwikkeling

ABC Planontwikkeling, onderdeel van ABC Vastgoed Groep, opgericht in 1949, is een landelijke conceptontwikkelaar en vastgoed dienstverlener. ABC richt zich met name op binnenstedelijke en gevoelige herontwikkelingen. Vraagstukken die in veelzijdigheid en thematiek een bouwopgave overstijgen. Wapenfeiten in haar recente geschiedenis zijn nominaties voor de Gouden Piramide (Rijksprijs voor Inspirerend Opdrachtgeverschap) en StiB award (Steden in Beweging). In 2018 heeft ABC de RVB tender voor de verwerving van Hembrug in Zaandam gewonnen. Dit is een terrein van 41 ha met 70 (rijks)monumenten en veel monumentaal groen. ABC is geen onderdeel van een bouwbedrijf en legt zich voornamelijk toe op planconcepten rondom de versmelting van wonen, werken, leren en ontspannen in binnenstedelijke ontwikkelingen.

Persbericht Leidsch Dagblad 23-01-2023

Persbericht: Lorentz Leiden fase 2 gaat van start

Bouw21 – Lorentz Leiden

Meer informatie over het project vindt u op onze website:

Lorentz Leiden

Meer foto's