De Waterkanten, Lisse

Kengetallen

Plaats:Lisse, gemeente Lisse
Woningen:325 wooneenheden, waarvan 60% vrije sector en 40% sociale woningbouw
Voorzieningen:6.500 m2 BVO
met oa sportcomplex met grote sporthal, sportvelden, 2 gymzalen, een recreatiebad, een wedstrijdbad (25 m). Sloepenhaven langs ringvaart.
Parkeren:200 pp in garage voor het sportcomplex.
Oppervlakte plangebied:120.000 m2
Projectomvang:€ 115.000.000
Status / Tijd:Start realisatie 2013.
Contractvorm:Prijsvraag gemeente Lisse en woningcorporatie Stek, voor rekening en risico combinatie ABC / VORM
Opdrachtgever:Gemeente Lisse – woningcorporatie stek, ABC / VORM
Contactpersoon:ir. M.E. Loosen mre

Toelichting

Alle bestaande woningbouw in dit gebied moeten worden gesloopt. De plancapaciteit wordt ingeschat op ca. 325 woningen, waarvan 205 vrije sector- en 120 woningen in de sociale woningbouw. De woningen in de sociale categorie moeten goed ruimtelijk en stedenbouwkundig worden ingepast in het totale woningbouwconcept. De parkeerplaatsen dienen te worden geïntegreerd in het stedelijk landschap en de bebouwing. Parkeren in het straatbeeld mag niet overheersen.

Dit nieuw te bouwen sportcomplex moet multifunctioneel worden ingezet.

Het complex heeft als hoofdfuncties een 2-tal zwembaden, een sporthal en 2 gymzalen. Het complex biedt plaats voor bewegingsonderwijs maar moet ook kunnen worden gebruikt voor regionaal wedstrijdniveau. Naast primaire sportvoorzieningen dient voldoende ruimte te worden opgenomen voor algemene ruimtes, zoals o.a. lichte horeca en vergadervoorzieningen. De buitenruimte moet ook worden gerealiseerd, waaronder een sportveld en het parkeren.

Wij zijn druk met alle voorbereidingen en op dit moment zijn de eerste woningen in de verkoop.

Meer foto's